Mission

แพลทฟอร์มสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

แคสปี้ คือแพลทฟอร์มซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่มีสินค้ามากมายให้คุณเลือกชอปฯ สบาย ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีสินค้าหลากหลาย ทั้งผักสด ผลไม้สด สินค้าแปรรูป ตลาดต้นไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ ซึ่งถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน,ค้นหาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ในอนาคตเราจะขยายหมวดหมู่สินค้าเกษตรเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ครอบคลุมทุกความต้องการ 

เรามีทั้งสินค้าเกษตรทั่วไป และสินค้าเกษตรที่มีใบรับรองระดับต่าง ๆ จากองค์กรการเกษตร ตั้งแต่สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรไร้สาร และสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือไปจากนี้เรายังมีสินค้า “แคสปี้คัดสรร” เป็นมาตรฐานผู้ขายที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการบริการที่ดี ไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วย

เราสร้างระบบการทำงานให้แอปพลิเคชั่นและเวปไซต์เป็นมิตรต่อผู้ขายและผู้ซื้อ เรามีศูนย์ช่วยเหลือที่พร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การชอปฯ สินค้าเกษตรออนไลน์ที่ดีแก่ผู้ซื้อ และสร้างช่องทางกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ขายในทุกระดับ ให้สมกับความหมายที่แฝงไว้ในแบรด์ของเรา “Kaspy” คือ “Kaset (เกษตร)” + “Happy (ความสุข)” สินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน